Get Adobe Flash player

Zorg

Care Residence Zonnestraal is bedoeld voor cliënten met een psycho-geriatrische of somatische indicatie. Wij bieden onze cliënten een aangepaste leefsituatie, een veilig nieuw thuis en geborgenheid in een warme overzichtelijke omgeving, met de deskundige zorg die daarbij hoort. Dat doen we 24 uur per dag in ons exclusieve kleinschalige huis.
 
Spoedig na uw opname komt onze huisarts met u kennismaken en u onderzoeken. Deze neemt zolang u bij ons verblijft de taak van uw huisarts over en heeft zo nodig ook overleg met uw huisarts of specialist. De huisarts kan u eventueel doorverwijzen naar andere specialisten, bijvoorbeeld een geriater, internist of neuroloog. Zij is tevens eindverantwoordelijke voor de aan u geleverde zorg en behandeling tijdens uw verblijf in Care Residence Zonnestraal.
 
Verder is het mogelijk dat u, als onderdeel van de behandeling, fysiotherapie krijgt aangeboden. De fysiotherapeut houdt zich vooral bezig met houding en beweging en zal proberen samen met u uw lichamelijke conditie te verbeteren dan wel op een zo hoog mogelijk peil te handhaven. De therapie kan plaatsvinden in de fysioruimte in het souterrain of bij mooi weer buiten. De fysiotherapeut kan u ook voorzien van een rolstoel, looprek, stok, krukken of een rollator.
 
Wij houden rekening met ieders persoonlijke wensen, behoeften en gewoonten en met de manier waarop de cliënt zijn situatie beleeft. Wij vinden het belangrijk dat elke cliënt zoveel mogelijk het leven leidt dat hij wenst en altijd gewend was. Daarom verlenen wij respectvolle, belevingsgerichte zorg die we steeds afstemmen op de persoonlijke situatie van de cliënt.
 
Wij bieden het volledige pakket aan zorg tot en met verpleging. Cliënten en echtparen kunnen dus bij ons blijven wonen, ongeacht de ontwikkeling in hun zorgbehoefte. Ook cliënten die in afwachting zijn op een (definitieve) plaatsing in een verpleeghuis zijn bij ons van harte welkom.