top of page

CLIËNTENRAAD

Cliëntbelang is het belang van de cliëntenraad

Een cliëntenraad behartigt – zelfstandig en onafhankelijk - de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners. Met dat in het achterhoofd is medio 2019 door enkele vertegenwoordigers van bewoners, de CRZ cliëntenraad gestart.

 

De CRZ cliëntenraad heeft voor haar rol en taak een huishoudelijk reglement opgesteld. Zoals in het reglement vastgelegd, overlegt de CRZ cliëntenraad geregeld met een (management) vertegenwoordiging van CRZ. In deze vergaderingen brengt de CRZ cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies uit aan de CRZ organisatie vertegenwoordiging. Onze aandacht gaat hierbij uit naar onderwerpen op het gebied van welzijn, veiligheid, verblijf/wonen, de zorg, maaltijden en ook de geboden recreatie mogelijkheden. Momenteel telt de cliëntenraad 3 leden. Uiteraard kunnen of mogen ook bewoners van CRZ zitting nemen of hebben in de cliëntenraad CRZ.  


De rol en taak van een cliëntenraad is vastgelegd in de wet WMCZ. Wilt u meer weten over het per 1 juli 2020 toegekende recht tot inspraak, dan verwijzen wij u graag door naar de website van de Rijksoverheid.

Cliëntenraad: List

Contact

Omdat goed altijd beter kan.

De CRZ cliëntenraad komt graag met u in contact indien u op- en of aanmerkingen hebt omtrent de aangeboden (zorg-) dienstverlening van CRZ. U kunt daartoe contact met ons opnemen via crz.clientenraad@gmail.com.

 

Indien u wenst deel te nemen aan de CRZ cliëntenraad dan horen wij dat graag!

Cliëntenraad: Text
bottom of page