top of page

KLACHTENREGELING

Wij proberen er alles aan te doen om de zorg en service zo goed mogelijk en naar uw tevredenheid uit te voeren. Toch kan het onverhoopt gebeuren dat u een klacht heeft. Wat kunt u in dat geval doen?

Melden van uw klacht

Meld uw klacht bij de betrokkene of één van de medewerkers. Deze zal de klacht met u bespreken en samen met u zoeken naar een oplossing. Meestal is zo’n gesprek voldoende om de klacht op te lossen. Komt u er samen niet uit, meld dan uw klacht bij de directie. Dit kan ook per post of per mail: klachten@careresidencezonnestraal.nl. De directie zal met u in gesprek gaan over uw klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen.

 

Externe klachtenfunctionaris

Is uw klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van uw klacht langer dan zes weken, dan kunt u uw klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris via Coöperatie Boer & Zorg (CBZ). De externe klachtenfunctionaris neemt vervolgens contact met u op om de klacht met u te bespreken.  Meer informatie treft u aan in het volgende bestand: Wat te doen bij onvrede (PDF)

Geschilleninstantie

Lost het gesprek met de klachtenfunctionaris het probleem niet op, en wilt u de procedure voortzetten, dan kunt u zich wenden tot de Geschilleninstantie. Bij deze erkende geschillencommissie kunt u uw klacht kenbaar maken. De externe klachtenfunctionaris kan u naar deze erkende geschillencommissie doorverwijzen. 

Klachtenregeling: List
bottom of page