top of page

KWALITEIT

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg- en dienstverlening. Wij werken daarom continu aan het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze zorg- en dienstverlening voldoet aan de kwaliteitsnormen voor verantwoorde zorg. Jaarlijks leveren wij kwaliteitsindicatoren aan bij het kwaliteitsinstituut. Daarnaast stellen wij jaarlijks een kwaliteitsverslag op. Dit verslag vindt u onderaan de pagina.

EXCLUSIECRITERIA

Wij willen verantwoorde en kwalitatief goede zorg leveren aan de cliënten. Om dit te kunnen waarborgen hebben wij de keus gemaakt om geen zorg te leveren aan een aantal cliëntgroepen:

 

  • Cliënten met complexe psychiatrische problematiek als voorliggend probleem.

  • Cliënten met complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem.

  • Cliënten met ernstige gedragsproblemen die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden.

  • Cliënten met ernstige agressie gericht tegen andere cliënten of medewerkers die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden.

Kwaliteit: List
bottom of page