top of page

ZORG

IMG_7791_edited.jpg

Care Residence Zonnestraal biedt professionele, persoonlijke en belevingsgerichte zorg aan cliënten met een psychogeriatrische of somatische indicatie. Wij houden rekening met uw wensen, behoeften en gewoonten. Gezien de kleinschalige opzet kennen cliënten, familie en medewerkers elkaar goed.  

 

De zorg wordt multidisciplinair vormgegeven. Afhankelijk van uw persoonlijke wensen stemmen wij de zorg af en betrekken daarbij de gewenste disciplines. Hierbij kunt u o.a. denken aan: huisarts, specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist, tandarts, pedicure en kapper.

 

Wij bieden het volledige pakket aan zorg tot en met verpleging. U kunt dus bij ons blijven wonen, ongeacht de ontwikkeling in uw zorgbehoefte. Uitgangspunt hierbij is dat u te allen tijde optimale zorg ontvangt en dat uw familie zoveel mogelijk wordt ontzorgd. Care Residence Zonnestraal is tevens aangesloten bij het netwerk Palliatieve zorg Gooi- en Vechtstreek

 

Care Residence Zonnestraal is ook geschikt voor echtparen met een verschillende zorgvraag of zorgindicatie.

Zorg: About Us

TIJDELIJK VERBLIJF

Naast wonen kunt u ook tijdelijk bij ons verblijven, bijvoorbeeld na een medische ingreep, ontlasten van de mantelzorger(s) of ter overbrugging naar een andere zorgaanbieder. Care Residence Zonnestraal biedt u de verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding die u nodig heeft. De service- en dienstverlening is afgestemd op uw wensen.

 

De kamers en gemeenschappelijke ruimtes binnen Care Residence Zonnestraal zijn aangepast en u kunt gebruikmaken van de faciliteiten in en om het gebouw. Daarnaast kunt u, indien gewenst, aansluiten bij diverse activiteiten.

 

Tijdens uw tijdelijk verblijf kunt u uw eigen huisarts aanhouden. Indien gewenst kunt u gebruikmaken van één van de huisartsen die verbonden zijn aan Care Residence Zonnestraal. De fysiotherapie heeft een eigen behandelruimte waar u, op instructie van de fysiotherapeut, ook zelfstandig kunt oefenen. Afhankelijk van uw zorgvraag kunnen extra disciplines worden ingezet.


Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een tijdelijk verblijf in Care Residence Zonnestraal, neem dan contact met ons op.

Zorg: About
Zorg: Pro Gallery
Zorg: HTML Embed
bottom of page